Hållbarhet

Vad gör vi på Sommerbolagens Media i vårt hållbarhetsarbete? Vi lever som vi lär och kommunicerar med rörlig media och undviker onödiga resor. Vi väljer miljövänliga alternativ i vårt förbrukningsmaterial och vårt primära val av resor. Hållbarhet är för oss inte bara miljön utan även att vårt arbete är hållbart och fungerar över tid, både för oss som medarbetare och för våra kunder. Vi ser redan innan vi sätter igång en produktion på hur vi kan finna mervärden vid inspelningstillfället och producera material som kan användas ur olika perspektiv ”när vi ändå är på plats, tänket”.

Hur påverkar film ert hållbarhetsarbete? Ta t.ex. att man genomför en utbildning för sina nationella återsäljare/användare/intressenter m.fl.

30 personer ska ta sig till utbildningslokalen, tillsammans har man en snittväg på ca. 10 mil, enkel resa till platsen. 30 X 10 = 300 mil X 2 (returen) = 600 mil, men då spridningen i dagens bilpark är ganska yvig (bensin, el, hybrider, disel m.m.) så är miljöpåverkan i detta exempel inte super exakt, men vi kan konstatera att för att flytta 30 personer för ett utbildningstillfälle så kommer vi tillsammans förbruka resurserna att förflytta människor 600 mil. Det fina med utbildningsfilmer är sedan att ni kan använda dem igen..och igen…och igen….

Vi på Sommerbolagen Media, samarbetar med Prioriterat gällande hållbarhetsfrågor, de är experter på omställning av företag och offentlig sektor, gällande miljö, verksamheter och personal. De hjälper oss att arbeta hållbart och långsiktigt!