Utbildningsfilm

Film är ett fantastiskt media för utbildning! Sommerbolagen Media hjälper er att producera informativa, pedagogiska och snygga utbildningsfilmer. Filmerna kan variera från någon minut till längre filmer på runt en timme. Med utbildningsfilmer kan man tydligt åskådliggöra processer och flöden. Man kan inkludera ”kvitton” från verkligheten i reportageform och ta med tittarna till platser och situationer i verkligheten för en verklighetsnära utbildning och ”hands-on” exempel.

Fördelar med utbildning i filmat format:

  • Tydlig faktagranskning
  • Utbilda på distans
  • Pedagogiska animationer i förklaringsmodellen
  • Kostnadseffektiv/ återanvända materialet över tid
  • Verklighetsnära/ inkludera reportage
  • Tillgängligt för mottagaren 24/7

Vid produktion av utbilningsfilm är det extra viktigt med det pedagogiska upplägget och tidslinjer. Ett bra förarbete underlättar en snabbare produktion. Vi är väldig måna om att hjälpa instruktören/ de medverkande på inspelning, att nå bästa resultat! Sommerbolagen media är bl.a huvudleverantörer av utbildningsfilm till VisualSign Nordic AB. Låt utbildningsfilm bli del av er långsiktiga strategi, av ert utbildningskoncept. Det är: ekonomisk, hållbart och långsiktigt. På bilderna ovan ser ni bl.a. en produktion för utbildningsradion SVT, ARDEX, Tormek AB, med bl.a. Greenscreen inspelning och ”behind the scenes”