Informationsfilm

Kommunicera snabbt, kostnadseffektivt och med exakt samma information till alla era intressenter genom informationsfilm. Vi producerar era Informationsfilmer för alla plattformar.

Vid organisationsförändringar, nya branschråd eller andra stora händelser, så är det viktigt att man når ut med samma information, till alla berörda. En informationsfilm kan med fördel vara kort (några minuter) och bör vara mycket tydlig och faktagranskad.

Viss information från ett företag (som t.ex. tillväxt med ökade marknadsandelar) kan även användas i reklamsyfte för företaget, då är det viktigt att informationsfilmerna är snyggt och proffesionellt producerade.